Gefinancierde rechtsbijstand voor de minderjarige verdachte

In Nederland is toegang tot en bijstand van een advocaat geregeld in het Wetboek van Strafvordering. Artikel 28, eerste lid, Sv bepaalt dat een verdachte recht heeft om zich te doen bijstaan door een advocaat. Met betrekking tot minderjarige verdachten geldt dat
Read More