Nijenhuis en Lamers Advocaten – Hoofdsponsor

Nijenhuis en Lamers Advocaten logo

Sinds 1 december 2020 mogen wij met trots Nijenhuis en Lamers Advocaten hoofdsponsor van onze vereniging noemen. Nijenhuis en Lamers bestaat uit twee bedreven advocaten die opereren in de strafrechtpraktijk. Daarnaast behandelen zij ook zaken in het sociaal zekerheidsrecht en huurrecht. Hun kantoor is gevestigd in Nijmegen.

Wij zijn erg blij met deze samenwerking. Benieuwd naar onze sponsor? Neem hier een kijkje op hun website.


TentamenTrainingen

Sinds 1 september 2023 mogen wij met trots TentamenTrainingen.nl sponsor van onze vereniging noemen. TentamenTrainingen is een bedrijf dat zowel tentamentrainingen als samenvattingen met hoge kwaliteit verzorgd voor vele studenten.

In samenwerking met deze sponsor kunnen wij onze leden verschillende voorlichtingen over en kortingen bij TentamenTrainingen bieden. Benieuwd naar deze sponsor? Neem hier een kijkje op hun website!


Faculteit der Rechtsgeleerdheid – Radboud Universiteit Nijmegen

De Faculteit der Rechtsgeleerdheid is een van de grotere faculteiten van de Universiteit Nijmegen. Met haar wortels diep in de Nederlandse rechtsorde, heeft de faculteit vele generaties juristen opgeleid voor de kernfuncties van de rechtsstaat. De faculteit in het algemeen en de vaksectie Strafrecht en Criminologie in het bijzonder werken nauw samen met N.C.S.V. Dr. Nico Muller.

Zonder de samenwerking en ondersteuning van hen zou veel van wat wij doen niet mogelijk zijn.


Stichting Belangenbehartiging Juridische Studenten (SBJS)

Logo SBJS

De voornaamste werkzaamheden van SBJS bestaan uit twee aspecten: het op zich nemen van de boekenverkoop en het verstrekken van subsidies aan de studieverenigingen van de rechtenfaculteit van de Radboud Universiteit. 


Uit de opbrengst van de boekenverkoop, subsidieert SBJS studieverenigingen die verbonden zijn aan de rechtenfaculteit. Zij willen er daarmee voor zorgen dat activiteiten gratis zijn of door de subsidie goedkoper worden, zodat de activiteiten voor alle rechtenstudenten toegankelijk(er) zijn.


Tappers

Sinds augustus 2020 is Tappers de stamkroeg van onze vereniging geworden. Check de website of hun sociale media kanalen om op de hoogte te blijven van leuke acties. Uiteraard kun je op de sociale media van onze vereniging ook de borrels en andere activiteiten die wij samen met Tappers organiseren zien.

Als lid van de vereniging kun je op vertoon van je deelname aan de DNM-leden WhatsAppgroep €0,50 korting krijgen op bier en wijn! Dit is zowel tijdens als buiten activiteiten van de vereniging.