Stichting Belangenbehartiging Juridische Studenten (SBJS)

De voornaamste werkzaamheden van SBJS bestaan uit twee aspecten, namelijk het op zich nemen van de boekenverkoop en het verstrekken van subsidies aan de studieverenigingen van de rechtenfaculteit van de Radboud Universiteit. 
Uit de opbrengst van de boekenverkoop, subsidiërt SBJS studieverenigingen die verbonden zijn aan de rechtenfaculteit. Zij willen er daarmee voor zorgen dat activiteiten gratis zijn of door de subsidie goedkoper worden, zodat de activiteiten voor alle rechtenstudenten toegankelijk(er) zijn.

Faculteit der Rechtsgeleerdheid – Radboud Universiteit Nijmegen

De Faculteit der Rechtsgeleerdheid is een van de grotere faculteiten van Radboud Universiteit Nijmegen. Met haar wortels diep in de Nederlandse rechtsorde, heeft de faculteit vele generaties juristen opgeleid voor de kernfuncties van de rechtsstaat. De faculteit in het algemeen en de vakssectie Strafrecht en Criminologie in het bijzonder werken nauw samen met N.C.S.V. Dr. Nico Muller. Zonder de samenwerking en ondersteuning van hen zou veel van wat wij doen niet mogelijk zijn.


Cafetaria de Fest

Cafetaria de Fest is een cafetaria gevestigd op loopafstand van de universiteit.

Let op: we hebben sinds kort een super leuke actie voor jullie. Op vertoon van ons logo ontvang jij 15% korting bij cafetaria de Fest in Nijmegen. Je kunt bijvoorbeeld een sticker van ons logo meenemen of gewoon ons logo op je smartphone laten zien. Kom dus gauw iets lekkers halen bij cafetaria de Fest.