N.C.S.V. Dr. Nico Muller is sinds 1966 dé Nijmeegse studievereniging op het gebied van strafrecht en criminologie. De vereniging organiseert voor haar leden gedurende het volledige collegejaar interessante excursies, lezingen, masterclasses en andere activiteiten. Voorbeelden hiervan zijn bezoeken aan de politieacademie, een penitentiaire inrichting, een schietsportvereniging en een advocatenkantoor. Uiteraard zijn er gedurende het jaar ook borrels en andere leuke, sociale activiteiten om bij aanwezig te zijn. Zo kunnen studenten en andere betrokkenen elkaar beter leren kennen. Eenmaal per jaar wordt er een meerdaagse studiereis naar een buitenlandse stad georganiseerd, waarbij verschillende instanties met enige strafrechtelijke of criminologische relevantie worden bezocht.

Op deze wijze probeert de vereniging een brug te slaan tussen de theorie uit de colleges en de strafrechtelijke praktijk zoals die in de maatschappij functioneert. N.C.S.V. Dr. Nico Muller wil daarmee voor iedere rechtenstudent een gevarieerde, interessante en praktijkgerichte aanvulling bieden op het academische curriculum dat in de collegezalen wordt aangeboden.

De vereniging is vernoemd naar Dr. Nicolaas Muller (8 oktober 1879 – 16 februari 1965), Nederlands jurist. Nicolaas (Nico) Muller was zeer geïnteresseerd in mens en maatschappij en bracht dit ook tot uiting in zijn werk. Tijdens zijn lange en verdienstelijke carrière in de rechterlijke macht koos Muller als één van de weinigen – welbewust en ongeacht zijn promotiekansen – de strafrechtelijke zijde. Hij bleef gedurende zijn gehele carrière aan die zijde werkzaam.

Nicolaas Muller wordt de pionier van de moderne reclassering genoemd. Hij verkoos een heldere en pragmatische instelling boven de dogmatiek van de strafrechtstheorie. Voor hem is berechting niet los te zien van reclassering en is hulp onlosmakelijk verbonden met straf. Met deze kijk lonkte voor hem de praktijkgerichte kant van het strafrecht, die hij dan ook als reclasseerder, rechter en schrijver beoefende.

Mullers invloed op de strafrechtspleging is tot op de dag van vandaag groot. Zijn gedachten leven voort in het door hem opgerichte tijdschrift Proces en in de studievereniging N.C.S.V. Dr. Nico Muller.