De commissies van N.C.S.V. Dr. Nico Muller spelen een grote rol binnen de vereniging. Zij zorgen ervoor dat de vereniging daadwerkelijk activiteiten kan ondernemen door het promoten van de vereniging en het organiseren van activiteiten. Daarom stellen wij graag onze commissies aan jullie voor, zodat jullie weten welke commissies er zijn, wat zij precies doen en wie hier onderdeel van zijn.

Dit jaar zullen we voor het eerst binnen de commissies het voorzitterschap introduceren. Waar voorheen de leden van het bestuur voorzitter van de commissies waren, kunnen leden nu zelf opgeven dat zij geïnteresseerd zijn in het voorzitterschap. Dit is een uitdaging voor jezelf, een kans om te proeven hoe het is om te besturen en een mooie aanvulling voor op je CV.

Nieuw dit jaar: de Almanakcommissie. Deze commissie is opgericht om alvast een start te maken met een Almanak voor het lustrum dat volgend bestuursjaar 2021-2022 wordt gevierd.


Strafbladcommissie

V.l.n.r. Laura Hickford, Mathilda Ariëns, Berinay Aydin en Anneloes van Boeijen.

De Strafbladcommissie is verantwoordelijk voor het schrijven van, de naam zegt het al, het Strafblad. De commissieleden kiezen hiervoor samen een overkoepelend onderwerp, maar binnen dat onderwerp is iedereen vrij om te schrijven waarover hij of zij wil. Dat maakt het schrijven natuurlijk een stuk leuker. Je bent immers niet gebonden aan een onderwerp, zoals dit bij het schrijven van een essay vaak wel het geval is.

Naast het Strafblad schrijft de commissie bijna iedere week een blog. Deze wordt gepubliceerd op de website, de Facebookpagina en LinkedInpagina van N.C.S.V. Dr. Nico Muller. De blog schetst een juridisch kader rondom strafrechtelijk gerelateerde nieuwsberichten, wetswijzigingen of andere actuele onderwerpen. Zo worden de leden van de vereniging op de hoogte gehouden van hetgeen in de wereld van het strafrecht speelt.

Dit jaar willen we onderzoeken hoe we de leesaantallen van de wekelijke blogs kunnen verhogen. Zo kan gedacht worden aan bloggen over de voorgeschreven strafrechtelijke leerstukken van het tweede leerjaar rechtsgeleerdheid en over bekende strafrechtelijke jurisprudentie. Hierdoor kan Strafbladcommissie met het schrijven over de stof de studenten helpen bij het voorbereiden van de werkgroepen en de tentamens.

Toeziend bestuurslid: Mathilda Ariëns.


Interne en externe activiteitencommissie

V.l.n.r. v.b.n.b. Roos Eenink, Vivian Evers, Emma Brusse, Romy Leijten, Carlo olde Hanhof, , Dominique te Raaij, Carmen Kooijmans & Anouk Wesselink.

De interne activiteitencommissie organiseert alle activiteiten die plaatsvinden op de universiteit. Denk hierbij aan de jaarlijks terugkerende Dr. Nico Muller-dag, het Career Event, lezingen en masterclasses. De Dr. Nico Muller-dag is een evenement dat ieder jaar in november wordt georganiseerd om onze vereniging te eren. Tijdens het Career Event proberen we studenten kennis te laten maken met de beroepspraktijk. Verder proberen we met de lezingen en masterclasses studenten een aanvulling c.q. verdieping te geven op het onderwijs. Dit jaar kijken we wat haalbaar is qua fysieke activiteiten en daarom gaan we ons ook focussen op digitale activiteiten. Hopelijk zien we jullie terug op een van onze activiteiten!

De externe activiteitencommissie organiseert alle activiteiten die niet plaatsvinden op de universiteit. Dit zijn bezoeken aan externe instanties, waar studenten een exclusief kijkje kunnen krijgen achter de schermen. Deze plekken zijn vaak niet zomaar toegankelijk voor publiek, maar voor een rechtenstudenten wel heel interessant om te zien. Denk hierbij aan de penitentiaire inrichting, politieacademie, advocatenkantoren, het Openbaar Ministerie, een tbs-kliniek.

Ook dit jaar gaan we ons uiterste best doen om onze leden een exclusief kijkje achter de schermen te geven bij organisaties waar we veel over te horen krijgen tijdens het onderwijs. Dit jaar kijken we wat haalbaar is qua fysieke activiteiten en daarom gaan we ons ook focussen op digitale activiteiten. Tot dan!

Toeziend bestuurslid: Carmen Kooijmans.


Almanakcommissie

V.l.nr. Madeleine Ruyters, Maarten Veld en Gwyn Clerkx

Nieuw! Dit jaar wordt er een extra commissie opgericht: namelijk de Almanakcommissie. Deze commissie zal zich richten op het maken van een Almanak ter gelegenheid van het aankomende lustrum. De commissie zal hiervoor in de geschiedenis van de vereniging duiken door onder andere het bestaande archief te raadplegen.

Toeziend bestuurslid: Maarten Veld.


Kascontrolecommissie

Hier komt binnenkort een foto van de kascontrolecommissie

De kascontrolecommissie bestaat dit jaar uit: Laura Faassen, Maaike Past en Jeroen Rutten. Zij zullen dit jaar de kascontroles uitvoeren oftewel het checken van de jaarrekening. Verder wordt er naar de financiën van de vereniging gekeken en worden de financiële transacties gecontroleerd.

Toeziend bestuurslid: Nathalie van de Sanden.