N.C.S.V. Dr. Nico Muller kent vijf beschermheren. Deze beschermheren houden toezicht op het functioneren van de vereniging en zijn vanwege hun speciale diensten ook erelid. Hieronder stellen wij graag onze beschermheren aan jullie voor.


G.J.M. Corstens

Dhr. G.J.M. Corstens (1946) is sinds 1993 beschermheer van N.C.S.V. Dr. Nico Muller. Hij is jurist en was tot 1 november 2014 president van de Hoge Raad der Nederlanden. Daarna is hij gepensioneerd. Hij is nog steeds actief, onder andere als “appointing authority” bij het Iran US, een in Den Haag gevestigd internationaal tribunaal dat claims behandelt die zijn ingediend na de beëindiging van de bezetting van de ambassade van de VS in Teheran. Hij was van 2015 tot 2019 lid van de Ethische Commissie van het IOC. Verder zit hij een aantal commissies voor zoals de Kunstcommissie van het Ministerie van Financiën die gaat over het betalen van erfbelasting met kunst. Hij is ook voorzitter van de Stichting Uytenbogaert die een leerstoel over tolerantie wil vestigen aan de Leidse Universiteit. Hij publiceert en houdt voordrachten over onder andere de rechtsstaat, de constitutionele positie van de rechter en het begrip vergeving.  

Dhr. Corstens studeerde Rechtsgeleerdheid aan de Katholieke Universiteit te Nijmegen, waar hij in 1969 cum laude afstudeerde. In 1974 promoveerde hij aan de Universiteit van Amsterdam op vervolgingsbeleid. Dhr. Corstens was van 1977 tot 1982 officier van justitie. Hierna werd hij hoogleraar Strafrecht aan de Katholieke Universiteit te Nijmegen, een functie welke hij tot 1995 heeft vervuld. In dat jaar werd hij benoemd tot raadsheer bij de Hoge Raad. In 2006 werd hij benoemd tot vice-president van de Hoge Raad en hij werd vicepresident van de strafkamer. In 2008 volgde hij W. Davids op als president van de Hoge Raad. Hij ontving een eredoctoraat aan de Universiteit Antwerpen en werd onderscheiden als “membre de la Légion d’honneur”, als “membre de l’Ordre nationale des Palmes académiques” en als commandeur in de Orde van Oranje Nassau.

Dhr. Corstens over zijn band met N.C.S.V. Dr. Nico Muller:

“Ik was van 1982 tot oktober 1995 hoogleraar straf- en strafprocesrecht in Nijmegen. Al die jaren onderhield ik nauwe banden met ‘Nico Muller’. Een hoogtepunt was de reis naar Florence in de tweede helft van de jaren ’80. Het bezoek vond plaats tijdens de herfstvakantie. Tevoren was door de reiscommissie het programma geregeld in samenspraak met de Florentijnen.  Aangekomen in Florence bleek dat de colleges daar pas begin november begonnen! Er waren daarom nog maar heel weinig docenten aanwezig, ook niet de hoogleraar met wie was afgesproken dat hij ons zou begeleiden. Een enthousiaste medewerker heeft ons echter vanaf ongeveer halverwege opgevangen. De eerste dagen moesten daarom worden besteed aan toeristische activiteiten. Dat is in Florence geen probleem. We beleefden een paar prachtige dagen! Gelukkig wist de enthousiaste medewerker in de tweede helft van de week nog enkele interessante werkbezoeken te regelen. Een paar jaar geleden was ik met het Netwerk van presidenten van de hoogste rechtscolleges in de EU opnieuw in Florence. Toen kwamen die goede herinneringen weer boven drijven.”

september 2019


A.J.M. Machielse

Ook mochten wij in 1993 Prof. Mr. A.J.M. Machielse (1948) als beschermheer van N.C.S.V. Dr. Nico Muller benoemen. Dhr. Machielse is vanaf 1975 onderzoeker bij de Katholieke Universiteit te Nijmegen geweest, waarna hij in 1976 als wetenschappelijk medewerker bij de Vrije Universiteit aan de slag ging. In 1985 is dhr. Machielse begonnen als rechter bij de rechtbank te Amsterdam. In 1989 besloot hij als raadsheer bij het gerechtshof te Arnhem aan de slag te gaan, waarna hij aldaar in 1993 is verkozen tot vice-president.

Dhr. Machielse is sinds 1987 hoogleraar Strafrecht aan de Radboud Universiteit en sinds 1996 tevens advocaat-generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden. Bovendien is hij verantwoordelijk voor een tal van publicaties. Kortom: dhr. Machielse heeft een erg veelzijdige loopbaan (achter de rug)!


Y. Buruma

Prof. Mr. Ybo Buruma (1955) is sinds 1996 beschermheer van N.C.S.V. Dr. Nico Muller. Hij is momenteel redacteur van het Nederlands Juristenblad. Van 2005 tot en met 2007 was hij decaan van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid en tevens hoogleraar Straf- en Strafprocesrecht aan de Radboud Universiteit te Nijmegen, waar hij zijn colleges altijd vol enthousiasme en bezieling gaf! Sinds 2011 is hij raadsheer bij de Hoge Raad.

Dhr. Buruma is een van de meest bekende strafjuristen van Nederland. Hij publiceert over uiteenlopende onderwerpen als opsporingsmethoden, slachtoffers, fraude, zedendelicten, georganiseerde misdaad en de Europeanisering van het strafrecht. Daarbij maakt hij niet alleen van juridische, maar ook van sociaalwetenschappelijke (criminologische) inzichten gebruik.

Dhr. Buruma adviseerde de Nederlandse overheid regelmatig. Zo was bij betrokken bij de Parlementaire Enquêtecommissie Opsporingsmethoden (Commissie van Traa) en maakte hij in 2004 deel uit van de Commissie Bestuurlijke Evaluatie Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst. In 2004 werd hij uitgenodigd door de Tweede Kamer om de leden te informeren over de mogelijkheden van het Wetboek van Strafrecht om terrorisme aan te pakken. In de media geeft hij vaak uitleg over gerechtelijke uitspraken. Dhr. Buruma was lid van de commissie die het verkiezingsprogramma van de Partij van de Arbeid voor de Tweede Kamerverkiezingen 2006 opstelde. Tevens was hij voorzitter van de Toegangscommissie Evaluatie Afgesloten Strafzaken (commissie Posthums-II).


P.C. Vegter

P.C. (Paul) Vegter (1953) werd in 2014 benoemd tot erelid van de Vereniging en in 2019 werd hij benoemd tot beschermheer. In de jaren tussen 1978 en 1991 was hij als (hoofd)docent verbonden aan de Nijmeegse faculteit en in die tijd vergezelde hij de Vereniging met veel plezier op enkele buitenlandse studiereizen. Tussen 1999 en 2020 is/was hij hoogleraar penitentiair recht.

Na zijn studie Nederlands recht in Groningen belandde hij in 1978 in de onderzoeksgroep van prof. mr. W.H.A. Jonkers, die in 1966 betrokken was bij de oprichting van ‘Nico Muller’.  Na zijn promotie bij Corstens en Balkema op het terrein van het gevangeniswezen werkte hij vanaf 1991 in de rechterlijke macht; als rechter in de rechtbank Arnhem (in die tijd maakte hij ook deel uit van de kernstaf van de Commissie van Traa),  als raadsheer en vice-president in het gerechtshof te Arnhem en thans als advocaat -generaal (vanaf 1 januari 2020 in buitengewone dienst) bij de Hoge Raad der Nederlanden in Den Haag.

Meer dan twintig jaar was hij lid van de Raad voor Strafrechtstoepassing en jeugdbescherming en zat hij beroepszittingen in het gevangeniswezen voor. Daar worden de beslissingen van de beklagcommissies over klachten van een gedetineerde tegen de beslissingen van directeuren behandeld.  Hij is lid van de redactie van het tijdschrift Sancties en schreef in 2013 met F.W. Bleichrodt het boek Sanctierecht. Een tweede druk verscheen in 2016. Daarnaast heeft hij bemoeienis met de kwaliteit van de reclassering bij voorlichting en dergelijke (klachtencommissie reclassering Nederland) en de kwaliteit van de rechtsbijstand (commissie extra uren van de Raad voor rechtsbijstand). Met veel plezier is hij verder lid van de beroepscommissie betaald voetbal van de KNVB waar in beroep niet alleen de overtredingen van profvoetballers worden beoordeeld, maar ook de maatregelen van de clubs in verband met (vuurwerk)incidenten en een enkele keer het optreden van een voetbalmakelaar. 


H. Sackers

Prof. mr. H.J.B Sackers (1956), voormalig universitair hoofddocent straf(proces)recht aan de Radboud Universiteit, werd in januari 2007 benoemd als erelid van N.C.S.V. Dr. Nico Muller. Per augustus 2023 is hij benoemd tot beschermheer van de vereniging.

Dhr. Sackers studeerde Nederlands recht aan de Radboud Universiteit Nijmegen en promoveerde er in 1989 op onderzoek naar rechtsbescherming van burgers tegen de overheid. Sackers werkte ruim zeven jaar in de advocatuur, maar was sinds 1982 toch meestentijds verbonden aan de Radboud Universiteit. Sinds 1998 is hij universitair hoofddocent straf- en strafprocesrecht en hij is vice-decaan onderzoek van de faculteit. Tevens is dhr. Sackers met ingang van 1 januari 2009 benoemd tot hoogleraar Bestuurlijk sanctierecht aan de Radboud Universiteit.

Dhr. Sackers verdiende zijn sporen op bestuurlijk gebied en in het onderwijs: hij was eerder vice-decaan en directeur onderwijs, lid en voorzitter van facultaire commissies op het gebied van (restyling van) het juridisch onderwijs, coördineerde onderwijsvisitaties, zelfstudies en juridische stages, en kreeg in 2004 de tweejaarlijkse universitaire onderwijsprijs voor de beste docent van de Radboud Universiteit.

Sackers is samen met collega Buruma hoofdauteur van de Kroniek van het strafrecht. Hij publiceert over uiteenlopende kwesties op het gebied van het straf- en bestuurssanctierecht. Een van zijn meest recente publicaties betrof het onderzoek naar Godslastering in opdracht van de minister van Justitie (2007).