N.C.S.V. Dr. Nico Muller heeft reeds sinds lange tijd een drietal beschermheren. Deze beschermheren houden toezicht op het functioneren van de vereniging en zijn vanwege hun speciale diensten ook erelid.


G.J.M. Corstens

Dhr. G.J.M. Corstens (1946) is sinds 1993 een beschermheer van N.C.S.V. Dr. Nico Muller. Hij is jurist en was tot 1 november 2014 president van de Hoge Raad der Nederlanden.

Dhr. Corstens studeerde Rechtsgeleerdheid aan de Katholieke Universiteit te Nijmegen, waar hij in 1969 cum laude afstudeerde. In 1974 promoveerde hij aan de Universiteit van Amsterdam op vervolgingsbeleid. Dhr. Corstens was van 1977 tot 1982 officier van justitie. Hierna werd hij hoogleraar Strafrecht aan de Katholieke Universiteit te Nijmegen, een functie welke hij tot 1995 heeft vervuld. In dat jaar werd hij benoemd tot raadsheer bij de Hoge Raad. In 2006 werd hij benoemd tot vice-president van de Hoge Raad en hij werd voorzitter van de strafkamer. In 2008 volgde hij W. Davids op als president van de Hoge Raad.

Dhr. Corstens over zijn band met N.C.S.V. Dr. Nico Muller:

“Ik was van 1982 tot oktober 1995 hoogleraar straf- en strafprocesrecht in Nijmegen. Al die jaren onderhield ik nauwe banden met “Nico Muller”. Een hoogtepunt was de reis naar Florence in de tweede helft van de jaren ’80. Het bezoek vond plaats tijdens de herfstvakantie. Tevoren was door de reiscommissie het programma geregeld in samenspraak met de Florentijnen.  Aangekomen in Florence bleek dat de colleges daar pas begin november begonnen! Er waren daarom nog maar heel weinig docenten aanwezig, ook niet de hoogleraar met wie was afgesproken dat hij ons zou begeleiden. Een enthousiaste medewerker heeft ons echter vanaf ongeveer halverwege opgevangen. De eerste dagen moesten daarom worden besteed aan toeristische activiteiten. Dat is in Florence geen probleem. We beleefden een paar prachtige dagen! Gelukkig wist de enthousiaste medewerker in de tweede helft van de week nog enkele interessante werkbezoeken te regelen. Onlangs was ik met het Neterk van presidenten van de hoogste rechtscolleges in de EU opnieuw in Florence. Toen kwamen die goede herinneringen weer boven drijven.”


A.J.M. Machielse

Ook mochten wij in 1993 Prof. Mr. A.J.M. Machielse (1948) als beschermheer van N.C.S.V. Dr. Nico Muller benoemen. Dhr. Machielse is vanaf 1975 onderzoeker bij de Katholieke Universiteit te Nijmegen geweest, waarna hij in 1976 als wetenschappelijk medewerker bij de Vrije Universiteit aan de slag ging. In 1985 is dhr. Machielse begonnen als rechter bij de rechtbank te Amsterdam. In 1989 besloot hij als raadsheer bij het gerechtshof te Arnhem aan de slag te gaan, waarna hij aldaar in 1993 is verkozen tot vice-president.

Dhr. Machielse is sinds 1987 hoogleraar Strafrecht aan de Radboud Universiteit en sinds 1996 tevens advocaat-generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden. Bovendien is hij verantwoordelijk voor een tal van publicaties. Kortom: dhr. Machielse heeft een erg veelzijdige loopbaan (achter de rug)!


Y. Buruma

Prof. Mr. Ybo Buruma (1955) is sinds 1996 beschermheer van N.C.S.V. Dr. Nico Muller. Hij is momenteel redacteur van het Nederlands Juristenblad. Van 2005 tot en met 2007 was hij decaan van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid en tevens hoogleraar Straf- en Strafprocesrecht aan de Radboud Universiteit te Nijmegen, waar hij zijn colleges altijd vol enthousiasme en bezieling gaf! Sinds 2011 is hij raadsheer bij de Hoge Raad.

Dhr. Buruma is een van de meest bekende strafjuristen van Nederland. Hij publiceert over uiteenlopende onderwerpen als opsporingsmethoden, slachtoffers, fraude, zedendelicten, georganiseerde misdaad en de Europeanisering van het strafrecht. Daarbij maakt hij niet alleen van juridische, maar ook van sociaalwetenschappelijke (criminologische) inzichten gebruik.

Dhr. Buruma adviseerde de Nederlandse overheid regelmatig. Zo was bij betrokken bij de Parlementaire Enquêtecommissie Opsporingsmethoden (Commissie van Traa) en maakte hij in 2004 deel uit van de Commissie Bestuurlijke Evaluatie Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst. In 2004 werd hij uitgenodigd door de Tweede Kamer om de leden te informeren over de mogelijkheden van het Wetboek van Strafrecht om terrorisme aan te pakken. In de media geeft hij vaak uitleg over gerechtelijke uitspraken. Dhr. Buruma was lid van de commissie die het verkiezingsprogramma van de Partij van de Arbeid voor de Tweede Kamerverkiezingen 2006 opstelde. Tevens was hij voorzitter van de Toegangscommissie Evaluatie Afgesloten Strafzaken (commissie Posthums-II).