In collegejaar 2023-2024 hebben de onderstaande activiteiten plaatsgevonden

Donderdag 7 september 2023

Kennismakingsborrel bij Tappers

Maandag 2 oktober 2023

Bezoek vrouwengevangenis Ter Peel

Woensdag 25 oktober 2023

Lunchlezing door mr. Hannah Hübner

Maandag 6 oktober 2023

Actieve leden borrel

Maandag 20 oktober 2023

Lezing door wijkagent Bram van den Dungen