Wil je je lidmaatschap beëindigen? Houd er dan rekening mee dat dit uiterlijk vóór 1 september 2023 van het lopende verenigingsjaar dient te gebeuren. Wanneer je niet mailt of na deze deadline een e-mail stuurt, zul je nog een jaar lid blijven en hebben wij het recht om contributie af te schrijven.

Opzegging geschiedt door een e-mail te sturen naar info@drnicomuller.nl.