Vanzelfsprekend zijn de beschermheren van N.C.S.V. Dr. Nico Muller tevens erelid. Naast onze beschermheren zijn er een drietal personen die, wegens hun speciale verdiensten voor de vereniging en de studenten van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid, een erelidmaatschap kregen aangeboden. Hieronder stellen wij graag deze ereleden aan jullie voor.


H. Sackers

Per januari 2007 is prof. mr. H.J.B Sackers (1956), universitair hoofddocent straf(proces)recht aan de Radboud Universiteit, benoemd als erelid van N.C.S.V. Dr. Nico Muller.

Dhr. Sackers studeerde Nederlands recht aan de Radboud Universiteit Nijmegen en promoveerde er in 1989 op onderzoek naar rechtsbescherming van burgers tegen de overheid. Sackers werkte ruim zeven jaar in de advocatuur, maar was sinds 1982 toch meestentijds verbonden aan de Radboud Universiteit. Sinds 1998 is hij universitair hoofddocent straf- en strafprocesrecht en hij is vice-decaan onderzoek van de faculteit. Tevens is dhr. Sackers met ingang van 1 januari 2009 benoemd tot hoogleraar Bestuurlijk sanctierecht aan de Radboud Universiteit.

Dhr. Sackers verdiende zijn sporen op bestuurlijk gebied en in het onderwijs: hij was eerder vice-decaan en directeur onderwijs, lid en voorzitter van facultaire commissies op het gebied van (restyling van) het juridisch onderwijs, coördineerde onderwijsvisitaties, zelfstudies en juridische stages, en kreeg in 2004 de tweejaarlijkse universitaire onderwijsprijs voor de beste docent van de Radboud Universiteit.

Sackers is samen met collega Buruma hoofdauteur van de Kroniek van het strafrecht. Hij publiceert over uiteenlopende kwesties op het gebied van het straf- en bestuurssanctierecht. Een van zijn meest recente publicaties betrof het onderzoek naar Godslastering in opdracht van de minister van Justitie (2007).


P.H.P.H.M.C. van Kempen

Prof. mr. P.H.P.H.M.C. van Kempen (1969) is hoogleraar bij de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Radboud Universiteit. Hij studeerde Nederlands recht aan de Universiteit van Tilburg, waar hij ook promoveerde. Van Kempen werkt sinds 2003 aan de Nijmeegse rechtenfaculteit. In 2007 werd hij tot hoogleraar benoemd. Van 2007 tot 2011 was Van Kempen ook hoogleraar Rechten van de mens. Piet Hein van Kempen is deskundig op het terrein van het Nederlands straf- en strafprocesrecht, internationaal en Europees transnationaal strafrecht en de Europese en internationale mensenrechten.

De heer Van Kempen was vanaf 1 januari 2018 tot december 2021 decaan van Faculteit der Rechtsgeleerdheid. In augustus 2019 is de heer Van Kempen benoemd als erelid van N.C.S.V. Dr. Nico Muller.


M.I. Fedorova

Prof. M.I. Fedorova (1980) rondde in 2004 haar studie Nederlands recht (cum laude) af aan de Universiteit Utrecht, waarna zij ging werken als docent en onderzoeker bij het Studie- en Informatiecentrum Mensenrechten (eveneens Universiteit Utrecht). In 2012 promoveerde ze aan de Universiteit Utrecht op het proefschrift ‘The Principle of Equality of Arms in International Criminal Proceedings’. Hierin onderzocht Fedorova de functie van het equality of arms-beginsel in het strafproces en het effect van de toepassing ervan op procedurele eerlijkheid bij internationale straftribunalen.

Mevrouw Fedorova is met ingang van 1 januari 2018 benoemd tot hoogleraar Straf(proces)recht aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Radboud Universiteit. Daarnaast is zij rechter-plaatsvervanger bij de strafsector van de Rechtbank Oost-Brabant en is zij lid van de Legal Experts Advisory Panel (LEAP) van Fair Trials International. In juli 2021 is mevrouw Fedorova benoemd als erelid van N.C.S.V. Dr. Nico Muller.