Vanzelfsprekend zijn de beschermheren van N.C.S.V. Dr. Nico Muller tevens erelid. Maar naast onze beschermheren zijn er mensen die wegens hun speciale verdiensten voor de vereniging en de studenten van de faculteit, een erelidmaatschap kregen aangeboden. N.C.S.V. Dr. Nico Muller heeft op dit moment een tweetal ereleden.


H. Sackers

Per januari 2007 is prof. mr.H.J.B Sackers (1956), universitair hoofddocent straf(proces)recht aan de Radboud Universiteit benoemd als erelid van N.C.S.V. Dr. Nico Muller.

Dhr. Sackers studeerde Nederlands recht aan de Radboud Universiteit Nijmegen en promoveerde er in 1989 op onderzoek naar rechtsbescherming van burgers tegen de overheid. Sackers werkte ruim zeven jaar in de advocatuur, maar was sinds 1982 toch meestentijds verbonden aan de Radboud Universiteit. Sinds 1998 is hij universitair hoofddocent straf- en strafprocesrecht en hij is vice-decaan onderzoek van de faculteit. Tevens is dhr. Sackers met ingang van 1 januari 2009 benoemd tot hoogleraar Bestuurlijk sanctierecht aan de Radboud Universiteit.

Dhr. Sackers verdiende zijn sporen op bestuurlijk gebied en in het onderwijs: hij was eerder vice-decaan en directeur onderwijs, lid en voorzitter van facultaire commissies op het gebied van (restyling van) het juridisch onderwijs, coördineerde onderwijsvisitaties, zelfstudies en juridische stages, en kreeg in 2004 de tweejaarlijkse universitaire onderwijsprijs voor de beste docent van de Radboud Universiteit.

Sackers is samen met collega Buruma hoofdauteur van de Kroniek van het strafrecht. Hij publiceert over uiteenlopende kwesties op het gebied van het straf- en bestuurssanctierecht. Een van zijn meest recente publicaties betrof het onderzoek naar Godslastering in opdracht van de minister van Justitie (2007).


P. Vegter

Prof. mr. Paul Vegter (1953) werd in 2014 benoemd tot erelid van de Vereniging. In de jaren tussen 1978 en 1991 was hij als (hoofd)docent verbonden aan de Nijmeegse faculteit en in die tijd vergezelde hij de Vereniging met veel plezier op enkele buitenlandse studiereizen. Sinds 1999 is hij hoogleraar  penitentiair recht.

Na zijn studie Nederlands recht in Groningen belandde hij in de onderzoeksgroep van prof. mr. W.H.A. Jonkers, die in 1966 betrokken was bij de oprichting van ‘Nico Muller’.  Na zijn promotie bij Corstens en Balkema op het terrein van het gevangeniswezen werkte hij vanaf 1991 in de rechterlijke macht; als rechter in de rechtbank Arnhem (in die tijd maakte hij ook deel uit van de kernstaf van de Commissie van Traa),  als raadsheer en vice-president in het gerechtshof te Arnhem en thans als advocaat -generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden in Den Haag.

Als lid van de Raad voor Strafrechtstoepassing en jeugdbescherming (sinds 1991) zit hij beroepszittingen in het gevangeniswezen voor. Daar worden de beslissingen van de beklagcommissies over klachten van een gedetineerde tegen de beslissingen van directeuren behandeld.  Hij is lid van de redactie van het tijdschrift Sancties en schreef in 2013 met F.W. Bleichrodt het boek Sanctierecht. Daarnaast heeft hij bemoeienis met de kwaliteit van de reclassering bij voorlichting en dergelijke en de kwaliteit van de rechtsbijstand in asielzaken.