Vanzelfsprekend zijn de beschermheren van N.C.S.V. Dr. Nico Muller tevens erelid. Naast onze beschermheren zijn er een tweetal personen die, wegens hun speciale verdiensten voor de vereniging en de studenten van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid, een erelidmaatschap kregen aangeboden. Hieronder stellen wij graag deze ereleden aan jullie voor.


P.H.P.H.M.C. van Kempen

Prof. mr. P.H.P.H.M.C. van Kempen (1969) is hoogleraar bij de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Radboud Universiteit. Hij studeerde Nederlands recht aan de Universiteit van Tilburg, waar hij ook promoveerde. Van Kempen werkt sinds 2003 aan de Nijmeegse rechtenfaculteit. In 2007 werd hij tot hoogleraar benoemd. Van 2007 tot 2011 was Van Kempen ook hoogleraar Rechten van de mens. Piet Hein van Kempen is deskundig op het terrein van het Nederlands straf- en strafprocesrecht, internationaal en Europees transnationaal strafrecht en de Europese en internationale mensenrechten.

De heer Van Kempen was vanaf 1 januari 2018 tot december 2021 decaan van Faculteit der Rechtsgeleerdheid. In augustus 2019 is de heer Van Kempen benoemd als erelid van N.C.S.V. Dr. Nico Muller.


M.I. Fedorova

Prof. M.I. Fedorova (1980) rondde in 2004 haar studie Nederlands recht (cum laude) af aan de Universiteit Utrecht, waarna zij ging werken als docent en onderzoeker bij het Studie- en Informatiecentrum Mensenrechten (eveneens Universiteit Utrecht). In 2012 promoveerde ze aan de Universiteit Utrecht op het proefschrift ‘The Principle of Equality of Arms in International Criminal Proceedings’. Hierin onderzocht Fedorova de functie van het equality of arms-beginsel in het strafproces en het effect van de toepassing ervan op procedurele eerlijkheid bij internationale straftribunalen.

Mevrouw Fedorova is met ingang van 1 januari 2018 benoemd tot hoogleraar Straf(proces)recht aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Radboud Universiteit. Daarnaast is zij rechter-plaatsvervanger bij de strafsector van de Rechtbank Oost-Brabant en is zij lid van de Legal Experts Advisory Panel (LEAP) van Fair Trials International. In juli 2021 is mevrouw Fedorova benoemd als erelid van N.C.S.V. Dr. Nico Muller.