Wetsvoorstel voor het verhogen van de wettelijke ontslagleeftijd voor rechters en raadsheren

Door: Annelotte Beerlage

Minister Weerwind voor Rechtsbescherming heeft recentelijk een wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer voor het verhogen van de wettelijke ontslagleeftijd van rechters en raadsheren. Momenteel is de wettelijke ontslagleeftijd 70 jaar, het wetsvoorstel luidt dat de rechters en raadsheren tot de leeftijd van 73 jaar inzetbaar blijven als rechter-plaatsvervanger of raadsheer-plaatsvervanger.[1]

Deze extra inzetbaarheid is nodig door het gebrek aan capaciteit waar de rechtspraak mee kampt. Vorig jaar werden alleen bij de rechtbank Gelderland al meer dan 1500 zaken geseponeerd door het capaciteitstekort. Het Openbaar Ministerie zag geen andere oplossing dan zaken te seponeren en enkele zaken af te doen met een strafbeschikking.[2] De tijdelijke regeling die de verhoogde inzetbaarheid mogelijk maakt, vervalt op 15 juli. Deze regeling was mogelijk via de Tweede Verzamelspoedwet COVID-19. Naast het afdoen van de achterstanden in zaken en het terugdringen van het capaciteitstekort, moet de (extra) inzetbaarheid zorgen voor een positieve bijdrage aan de huidige werkdruk en doorlooptijden in de rechtspraak.[3]

Er zijn eerder ook andere maatregelen genomen om de capaciteit in de rechtspraak te verhogen. Zo is de capaciteit voor de opleiding voor rechters en raadsheren verhoogd met 50 plekken. Hierdoor kunnen elk jaar 130 nieuwe raadsheren en rechters worden opgeleid in plaats van 80. Echter stromen er elk jaar gemiddeld 110 rechters uit, waardoor het lang duurt voordat het capaciteitsgebrek is opgelost.[4] Daarom wil Minister Weerwind kijken of het mogelijk is om de opleidingsduur te verkorten, zonder aan de opleidingseisen teniet te doen.[5]

Een andere maatregel die de afgelopen jaren genomen is, is het bieden van steun aan het ministerie van Justitie en Veiligheid. Hierdoor kan er meer geïnvesteerd worden in ondersteunend personeel. Dit is meegenomen in de prijsafspraken tussen de Raad voor de rechtspraak en het ministerie van Justitie en Veiligheid voor de periode 2023 tot en met 2025.[6]

Hopelijk zorgt het wetsvoorstel van Minister Weerwind voor het daadwerkelijk oplossen van het capaciteitstekort in de rechtspraak. 


[1]www.advocatenblad.nl/2023/05/16/rechters-mogen-tot-73-jaar-vonnissen/

[2]www.mr-online.nl/tekort-aan-rechters-1500-zaken-geschrapt-ontzettend-pijnlijk-dat-dit-nodig-is/ 

[3]www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2023/05/16/rechters-ouder-dan-zeventig-jaar-blijven-inzetbaar-als-plaatsvervanger

[4]www.advocatenblad.nl/2022/11/09/weerwind-opleiding-rechters-bekorten-voor-meer-instroom/

[5]www.advocatenblad.nl/2022/11/09/weerwind-opleiding-rechters-bekorten-voor-meer-instroom/

[6]www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2023/05/16/rechters-ouder-dan-zeventig-jaar-blijven-inzetbaar-als-plaatsvervanger

Leave a Comment