Wapens in de filmindustrie

Door Eline Berkeljon

Een aantal weken geleden maakten de media bekend dat de zoon van burgemeester Femke Halsema is aangehouden terwijl hij een wapen bij zich had. Men vermoedde eerst dat het ging om een speelgoedwapen, maar later bleek het te gaan om een onklaar gemaakte revolver. Deze bleek door de partner van Halsema, Robert Oey, in huis verstopt te zijn. Het wapen zou eigendom zijn van een vriend en werd door Oeys filmproductiebedrijf gebruikt als rekwisiet. [1] Deze gang van zaken is naar Nederlands recht niet toegestaan. Maar hoe zit het gebruik van wapens in de filmindustrie juridisch dan precies in elkaar?

In de Europese Richtlijnen worden onklaar gemaakte wapens niet meer beschouwd als wapens. [2] Nederland is hierin echter strenger. Een onklaar wapen wordt volgens onze wet gezien als een gewoon wapen. Op grond van artikel 9 Wet wapens en munitie is het verboden zonder erkenning een wapen te gebruiken in de uitoefening van een bedrijf. Een erkenning kan worden verleend door de korpschef en heeft een geldigheidsduur van vijf jaar.

Er zijn bedrijven die rekwisieten verhuren ten behoeve van onder andere filmproducties. Dit kan het verhuren van wapens betreffen. Zoals gezegd moet de korpschef hiervoor een erkenning verlenen aan het bedrijf. Voor de verhuur van wapens gelden daarnaast bijzondere regels. Zo dienen de wapens zoveel mogelijk ongeschikt te zijn gemaakt voor het verschieten van scherpe munitie en dient de in de erkenning genoemde beheerder dan wel een bij hem in dienst zijnde persoon in sommige gevallen aanwezig te zijn. [3]

Hoe had Oey het moeten aanpakken? Hij had in het bezit moeten zijn van een draaivergunning die vervolgens gekoppeld had moeten worden aan een formulier TVW (Tijdelijk Verhuur van Wapens). [4] Op dat formulier had de onklaar gemaakte revolver moeten staan vermeld. Minimaal zeven dagen voor gebruik had Oey zich moeten wenden tot de Eenheidschef van zowel de politieregio waar het wapen van tevoren of na gebruik zal worden opgeslagen als de politieregio waar het wapen daadwerkelijk zal worden gebruikt. Kortom, ook voor de onklaar gemaakte revolver gelden strenge regels.

1. https://nos.nl/…/2302075-partner-halsema-officieel-verdacht…
2. Richtlijn 91/477/EEG controle op de verwerving en het voorhanden hebben van wapens.
3. Circulaire wapens en munitie 2018.
4. https://nos.nl/…/2302133-onklaar-wapen-is-ook-verboden-ik-m…