Massa-aangifte tegen Willem Engel

Vorige week is een collectieve aangifte tegen Willem Engel, ondertekend door zo’n 22.500 mensen, ingediend bij het Openbaar Ministerie in Rotterdam. Norbert Dikkeboom nam het initiatief en riep via Twitter op om aangifte te doen tegen de voorman van de actiegroep Viruswaarheid. Dat deden mensen dan ook massaal. [1] De aangifte zelf bestaat ook al niet uit een gering aantal strafbare feiten. Zo wordt Engel beschuldigd van opruiing, oplichting, het verspreiden van medische onjuiste informatie en het doen van uitlatingen met een terroristisch oogmerk.[2] Het OM gaat serieus naar de aangifte kijken en de politie gaat het bewijs onderzoeken. In deze blog ga ik de verschillende strafbare feiten langs. 

Opruiing 

Onder opruiing wordt verstaan het in het openbaar, mondeling of bij geschrift of afbeelding, tot enig strafbaar feit of tot gewelddadig optreden tegen het openbaar gezag opruien (art. 131 lid 1 Sr). Volgens Dikkeboom roept Engel zijn volgers herhaaldelijk op om zich te verzetten tegen de coronaregels en deze te negeren. Hiermee spoort hij mensen aan strafbare feiten te plegen.[4] Maar ook roept hij mensen op zich te verzetten tegen het openbaar gezag, met rellen (in Rotterdam) tot gevolg.[5] 

Oplichting

Engel zou zich schuldig hebben gemaakt aan oplichting (art. 326 Sr). Hij heeft, als bestuurslid van de stichting Viruswaarheid, donatiegelden gebruikt voor privédoeleinden, zoals de aankoop van een perceel op een Spaans eiland. Daarnaast zou hij zijn volgers oproepen te doneren om een einde te maken aan het coronabeleid, terwijl hij dat op basis van leugens doet en daarbij een onjuist voorstelling van zaken geeft.[6] Hij zou zich wederrechtelijk bevoordelen door mensen te bewegen tot het geven van geld door ‘een samenweefsel van verdichtsels’ (een opeenstapeling van leugens die een bedrieglijke schijn van waarheid geven).[7]

Mishandeling 

Door het verspreiden van onjuiste informatie over het coronavirus zou de volksgezondheid in gevaar worden gebracht. Zijn achterban wordt immers opgeroepen de coronamaatregelen niet na te leven. Dit kan vervolgens vallen onder opzettelijke benadeling van de gezondheid, wat op grond van art. 300 lid 4 Sr (poging tot) mishandeling oplevert. Dikkeboom haalt zelfs de HIV-arresten erbij, waarin is geoordeeld dat besmetting met een in potentie dodelijk virus onder het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel valt. Engel heeft namelijk opgeroepen tot het gebruik van (ongeschikte) medicatie tegen het coronavirus.[8] 

Terroristisch oogmerk

Ten slotte spreekt Engel meermaals regelmatig over de Nederlandse Staat als een dictatuur, roept hij op het beleid te negeren en saboteren en beweert hij dat politici veroordeeld moeten worden; uitingen die vallen onder een terroristisch oogmerk zoals omschreven in art. 83a Sr. Hiermee probeert hij, zich gedragende als sekteleider, de politieke en sociale structuren in Nederland te ontwrichten, aldus Dikkeboom. Bovendien maakt hij hiermee mensen bang en creëert hij wantrouwen jegens de overheid.[9] 

Het moge dus wel duidelijk zijn dat Dikkeboom alles uit de kast heeft gehaald om Engel een halt toe te roepen. Deze beroept zich op de vrijheid van meningsuiting en heeft zelf inmiddels ook aangifte gedaan tegen Dikkeboom van stalking, valse aangifte, smaad en laster, dwang, haatzaaien én aanzetten tot geweld.[10] Ik ben benieuwd hoe dit moddergooien zal aflopen. 

Door: Anneloes van Boeijen

[1]https://www.ad.nl/binnenland/massa-aangifte-tegen-willem-engel-ingediend-in-rotterdam-om-aan-zet-een-bijzondere-zaak~a70c43aa/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F

[2] https://nos.nl/artikel/2409711-aangifte-van-meer-dan-22-000-mensen-tegen-willem-engel

[3] https://stopwillemengel.nl/aangifte-4-pijlers/

[4]https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/buitenland/artikel/5268494/coronademonstratie-rotterdam-buitenland-aandacht-orgie-van-geweld

[5] https://stopwillemengel.nl/aangifte-4-pijlers/, bijlage 4. 

[6] Van der Velde & De Jonge, in: T&C Strafrecht 2021, art. 326 Sr, aant. 9(d) (online in Kluwer Navigator, bijgewerkt 1 september 2021). 

[7] https://stopwillemengel.nl/aangifte-4-pijlers/, bijlage 2. 

[8] https://stopwillemengel.nl/aangifte-4-pijlers/, bijlage 3. 

[9]https://www.telegraaf.nl/nieuws/641258537/aangifte-met-22-000-ondertekeningen-tegen-willem-engel-hij-mag-er-niet-langer-mee-wegkomen