Het OM wil drugssmokkelaars zwaarder straffen

Door Lisa Drosten

Het Openbaar Ministerie wil zwaardere straffen eisen voor drugscriminaliteit. De officieren van justitie werken deze maand met nieuwe richtlijnen. Hierin staat beter uitgesplitst welke strafvordering leden van een drugsbende kunnen verwachten. Een koerier die betrapt wordt met 100 kilo cocaïne krijgt maximaal 5 jaar cel terwijl een belangrijke uitvoerder van dezelfde partij drugs maximaal 7 jaar cel kan krijgen en het brein achter de operatie zelfs 9 jaar. Criminelen die lager in de organisatie staan hebben vaak weinig kennis van het grote geheel volgens het OM en meestal zijn ze maar bij enkele transporten betrokken. Leiders daarentegen zijn doorgewinterde criminelen die hoofdverantwoordelijk zijn. [1]

We kennen in Nederland in hoofdlijnen 3 strafdoelen, te weten vergeling, generale preventie speciale preventie. Hoe verhoudt de verhoging van de mogelijk op te leggen straf van het OM zich ten opzichte van deze strafdoelen?

Vergelding is de oudste grondslag voor de straf. Het houdt in dat het leed dat het slachtoffer aangedaan is, de misdaad, vergolden moet worden. De straf is verdiend door de dader. De dader wordt door de straf geconfronteerd met het overtreden van de strafrechtelijke norm.

Generale preventie rechtvaardigt de straf vanwege haar doel. Deze theorie straft omdat dit nodig is om te voorkomen dat de samenleving crimineel wordt. Het dreigen met straf en het daadwerkelijk bestraffen schrikt af en voorkomt criminaliteit.

Tot slot kennen we speciale preventie. Speciale preventie acht de straf gerechtvaardigd indien de straf erop gericht is om te voorkomen dat de in concreto gestrafte burger opnieuw een strafbaar feit zal begaan. De straf schrikt de dader zo af of doet zijn daad zo berouwen dat hij niet nog eens dezelfde fout begaat.[2]

Je zou kunnen zeggen dat de eventueel hoger opgelegde straf voor drugscriminelen tegen de achtergrond van het strafdoel vergelding wel degelijk meer leed toevoegt. Hoe hoger de straf is, hoe meer leed een verdachte heeft. Ook speciale preventie, de dader afschrikken nogmaals het feit te begaan, is wel degelijk aan de orde bij verhoging van de straf. Tot slot schrik je ook de maatschappij af met deze hoge straffen, men denkt nog wel een keer extra na voordat ze een strafbaar feit begaan.[3]

[1] https://nos.nl/artikel/2283195-om-wil-zwaardere-straffen-voor-drugsmokkelaars.html

[2] Ten voorde ea p57

[3] De hullu p6 en duff en garland 1994 p2