De organisatiestructuur van de politie

Door: Eline Berkeljon

De moord op advocaat Derk Wiersum heeft de politiek wakker geschud. Het kabinet zal extra geld uittrekken voor de bestrijding van de georganiseerde ondermijnende criminaliteit.[1] Het gaat om een (tot nu toe eenmalig) bedrag van 110 miljoen euro. Volgens minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid is het geld bedoeld voor drie dingen: oprollen, afpakken en voorkomen.

De bedoeling is dat een speciale brigade wordt opgericht die onder de landelijke eenheid van de politie komt te vallen. Dit Multidisciplinair Interventie Team (MIT) zal te werk gaan op verschillende niveaus, te weten: lokaal, regionaal, landelijk, verder binnen ons Koninkrijk en internationaal.[2] Het MIT zal zich richten op het oprollen van georganiseerde criminele bendes en op het afpakken van crimineel vermogen.

Zoals gezegd zal het MIT onderdeel gaan uitmaken van de politie. Het zal echter niet het enige gespecialiseerde onderdeel binnen de organisatie van de politie vormen. De politie kent namelijk verscheidene ondersteunende diensten. Hoe ziet die organisatiestructuur van de politie er eigenlijk uit?

De hoofdstructuur van de politie kent drie niveaus: nationaal, regionaal en lokaal.[3] Deze werken nauw samen. Onder de leiding van korpschef Erik Akerboom vallen tien regionale eenheden, de Landelijke Eenheid en het Politiedienstencentrum. De korpschef maakt onderdeel uit van de korpsleiding, die ondersteund wordt door een staf. Iedere regionale eenheid staat onder leiding van een politiechef en bestaat uit de eenheidsstaf, vijf diensten en verschillende districten. De korpsleiding, Landelijke Eenheid en het Politiedienstencentrum functioneren op nationaal niveau.[4]

De Landelijke Eenheid houdt zich bezig met het verrichten van specialistische politietaken. Op grond van artikel 25 lid 1, onder c van de Politiewet 2012 kunnen bij ministeriële regeling ondersteunende diensten worden aangewezen. Vandaag de dag kent de Landelijke Eenheid zeven diensten, waaronder de Dienst Landelijk operationeel Centrum, de Dienst Landelijke Recherche en de Dienst Speciale Interventies.[5]

Minister Grapperhaus zal in het voorjaar van 2020 met een uitgewerkt plan komen. Als dit wordt doorgevoerd, zal de Landelijke Eenheid dus worden versterkt met het MIT. Hopelijk zal deze aanvulling leiden tot meer veiligheid onder de vertegenwoordigers van onze rechtstaat en worden tragedies als in het geval van Derk Wiersum hierdoor voorkomen.

[1] https://nos.nl/artikel/2308992-110-miljoen-extra-voor-strijd-tegen-georganiseerde-misdaad-burgemeesters-sceptisch.html

[2] https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2019/10/18/breed-offensief-tegen-georganiseerde-ondermijnende-criminaliteit

[3] Artikel 25 Politiewet 2012.

[4] https://www.politie.nl/over-de-politie/organisatie—organisatie.html

[5] https://www.politie.nl/over-de-politie/organisatie—nationaal.html