Vermeend misbruik binnen de gemeenschap van Jehova’s Getuigen

Door Lizzy van Keulen

Vorig jaar, op 20 november, verscheen het eerste bericht op NOS over het vermeende seksueel misbruik dat plaats zou vinden binnen de gemeenschap van Jehova’s Getuigen. Een aantal ex-Jehova’s Getuigen, die tevens slachtoffer waren van misbruik, hebben een stichting opgericht om het seksueel misbruik aan de kaak te stellen. Slachtoffers zouden niet worden gehoord en daders zouden een hand boven het hoofd worden gehouden. De stichting heeft tot doel het verzamelen van zo veel mogelijk meldingen zodat onderzoek wordt gedaan naar deze misstanden. Binnen een maand, na oprichting van de stichting, zijn ruim 80 meldingen binnengekomen van vermoedelijke slachtoffers.

Jehova’s Getuigen hebben een eigen rechtssysteem dat zaken als seksueel misbruik binnen de eigen muren oplost. Volgens de slachtoffers wordt daardoor de drempel om misbruik te melden hoger, omdat de procedures niet openbaar zijn en dus ook niet te controleren valt of daders mogelijk de hand boven het hoofd wordt gehouden. Het rechtssysteem zorgt ervoor dat daders vaak vrijuit gaan.

In februari van dit jaar heeft de gemeenschap van Jehova’s Getuigen laten weten de misbruikverslagen niet vrijwillig aan Justitie over te dragen. De reden hiervoor zou zijn dat het slachtoffer leidend is en zij wettelijk gezien niet tot overgave verplicht zijn. Ook later, op 3 augustus van dit jaar, werd bekend dat de gemeenschap van Jehova’s Getuigen wederom weigert Justitie te helpen. In de onderliggende zaak ging het om stelselmatig misbruiken van een minderjarige (het nichtje van verdachte). De verdachte is hiervoor veroordeeld, maar is in hoger beroep gegaan tegen het vonnis.

Vermeende toestanden hebben in de Tweede Kamer tot veel discussie geleid. Alle politieke partijen zijn het er wel over eens dat de overheid onderzoek moet doen naar het seksueel misbruik binnen de gesloten gemeenschap Jehova’s Getuigen. Gister heeft Justitie laten weten strafrechtelijk onderzoek te doen naar het seksueel misbruik. Negen aangiftes zullen nader worden onderzocht heeft Sander Dekker, minister van Rechtsbescherming, in een brief aan de Tweede Kamer laten weten. Deze aangiftes zouden mogelijk kunnen resulteren in vervolging en berechting. Dit is de eerste keer dat het Openbaar Ministerie zich buigt over misbruik binnen de gemeenschap van Jehova’s Getuigen. Echter gaat het om onderzoek naar individuele gevallen en is het niet de geloofsgemeenschap van Jehova’s Getuigen die als organisatie worden onderzocht. Het kerkgenootschap van Jehova’s Getuigen heeft laten weten geen bezwaar te hebben tegen de aangiftes van seksueel misbruik. In een reactie laten zij weten dat “zij de bevindingen van het Openbaar Ministerie met belangstelling tegemoetzien.” Mogelijk gaat dit nog een staartje krijgen.

Geraadpleegde bronnen:
https://nos.nl/artikel/2203759-jehovah-s-getuigen-moeten-niet-meer-zwijgen-over-seksueel-misbruik.html

https://nos.nl/artikel/2246303-openbaar-ministerie-doet-onderzoek-naar-misbruik-jehovah-s.html

https://nos.nl/artikel/2246358-jehovah-s-getuigen-geen-bezwaar-tegen-aangiftes-misbruik.html

https://nos.nl/artikel/2204957-tientallen-meldingen-van-seksueel-misbruik-bij-jehova-s-getuigen.html