Jos B wordt achter gesloten deuren voorgeleid

Door Lisa Drosten

Vandaag wordt Jos B, verdachte van betrokkenheid bij de dood van Nicky Verstappen, voorgeleid. Dit houdt in dat de rechter-commissaris vandaag besluit of het voorarrest van Jos B verlengd wordt. Voorarrest is de periode waarin een verdachte vastgehouden wordt voordat zijn zaak wordt beoordeeld door de rechter, het vindt dus plaats in afwachting van de uitkomst van de strafzaak. Het voorarrest kan nodig zijn om slachtoffers in de maatschappij te beschermen of om het opsporingsonderzoek goed te laten verlopen.[1]

Alvorens een verdachte in voorarrest wordt geplaatst wordt hij aangehouden. Om deze aanhouding rechtmatig te verrichten, moet er sprake zijn van een redelijk vermoeden dat de verdachte zich heeft schuldig gemaakt aan een strafbaar feit. Bij deze zaak, heeft het vinden van DNA-materiaal op de kleding van Nicky Verstappen de doorslag gegeven om Jos B. aan te merken als hoofdverdachte en hem op grond daarvan aan te houden. Bij een aanhouding is de politie verplicht om de verdachte te wijzen op zijn zwijgrecht en het recht op bijstand door een advocaat voor aanvang van het eerste verhoor.[2]

Het voorarrest kan bestaan uit meerdere fasen, namelijk ophouden voor onderzoek en verhoor, inverzekeringstelling en voorlopige hechtenis.

Op het moment dat een verdachte is aangehouden kan hij, om verhoord te worden op het politiebureau, worden vastgehouden. Het doel hiervan is om duidelijkheid te krijgen over de zaak en om vast te stellen wie de verdachte is. In artikel 56a lid 2 Wetboek van Strafvordering wordt aangegeven dat de verdachte van een misdrijf waarvoor voorlopige hechtenis toegelaten is ten hoogste negen uur voor onderzoek kan worden opgehouden, en de verdachte van een strafbaar feit waarvoor geen voorlopige hechtenis is toegelaten ten hoogste zes uur kan worden opgehouden voor onderzoek.

Het kan noodzakelijk zijn om de verdachte langer dan negen of zes uur op het politiebureau te houden in het belang van het onderzoek. Dan kan krachtens artikel 58 e.v. van het Wetboek van Strafvordering het dwangmiddel inverzekeringstelling worden toegepast, welke maximaal drie dagen duurt en in geval van ‘dringende noodzakelijkheid’ één keer met drie dagen verlengd kan worden.[3]

Als de officier van justitie de verdachte nog langer in voorarrest wil houden kan hij de rechter-commissaris een bevel tot bewaring vragen. Dit is neergelegd in artikel 63 e.v. van het Wetboek van Strafvordering. Indien dit wordt toegewezen kan de verdachte maximaal veertien dagen langer vastgehouden worden. Er moet wel aan een aantal wettelijke eisen voldaan zijn. Zo dient sprake te zijn van verdenking van een misdrijf waarvoor voorlopige hechtenis toegelaten en er moeten ernstige bezwaren tegen de verdachte bestaan. Er is sprake van ernstige bezwaren wanneer er meer dan een redelijk vermoeden bestaat dat verdachte het feit heeft gepleegd, een vaag vermoeden is dan ook onvoldoende. Mocht de beslissing genomen worden dat de verdachte langer vast blijft zitten dan begint de periode die wordt aangeduid met voorlopige hechtenis. [4]

Indien de periode van veertien dagen voorlopige hechtenis afgelopen is en de officier van justitie opnieuw wil verlengen, dient hij naar de raadkamer van de rechtbank te gaan en gevangenhouding te vorderen.[5] De grondslag voor deze vordering biedt artikel 65 Wetboek van Strafvordering. Het bevel tot gevangenhouding kan voor totaal maximaal negentig dagen gegeven worden. Na deze periode moet de strafzaak voor het eerst bij de rechtbank komen.[6]

De advocaat van Jos B, mr. Roethof wil dat zijn cliënt wordt vrijgelaten omdat er onvoldoende bewijs jegens hem zou zijn. De advocaat is van mening dat een DNA-match niet voldoende is. Roethof: “Ik zeg: dit gaat hem niet worden. Hak die knoop door, deze zaak zal alleen maar verliezers kennen. Laat niemand onnodig lijden, laat hem vrij.”[7]

[1] www.rechtspraak.nl/Uitspraken-en-nieuws/Themas/voorarrest
[2] www.woutersadvocaten.nl/…/strafre…/bent-verhoord-politie-nu/
[3] www.om.nl/onderwerpen/verdachte/artikel/
[4] www.judex.nl/…/u-moet-na-de-inverzekeringstelling-nog-blij…/
[5] www.strafrechtadvocatennetwerk.nl/…/64-…/240-gevangenhouding
[6] www.rechtspraak.nl/Uitspraken-en-nieuws/Themas/voorarrest
[7] www.ad.nl/…/rechtbank-beslist-vandaag-over-voorarrest-jos-…/