Seminar: Dienst Justitiële Jeugdinrichtingen de Hunnerberg 

Donderdag 11 oktober was het eerste seminar van het jaar en wat was het druk bezocht! De heer Theunisse heeft ons als Manager Opvoeding en Behandeling uitgebreid verteld over het reilen en zeilen binnen de Jeugdinrichting de Hunnerberg en het jeugdstrafrecht. Hij beperkte zich daarbij niet tot het juridisch en criminologisch gebied, maar vertelde erg veelzijdig. Het was leuk om te zien hoe het publiek enthousiast vragen stelde. Kortom: een succes!