Masterclass: Het vervolgingsbegrip, een eeuw van onduidelijkheid

Maandag 19 november was het tijd voor onze eerste masterclass van het jaar. De heer Kremers, docent en promovendus straf(proces)recht aan onze faculteit kwam ons verdiepend vertellen over zijn promotieonderzoek naar de definitie van het vervolgingsbegrip. Het is een pluriform begrip en komt 300 keer voor in het wetboek van Strafvordering. De aanwezigen werden meegenomen langs de problematiek rondom de definitie en de gevolgen daarvan. De avond werd afgerond met een gezellige borrel. Een leerzame masterclass die zeker een vervolg(ing) krijgt!