Onderzoekspresentatie Gijs Bronzwaer

Maandag 27 februari om 12:00 geeft Gijs Bronzwaer een lezing over de Wet ter voorkoming van witwassen en het financieren van terrorisme (Wwft). Hij zal vertellen over zijn lopende onderzoek en zal de studenten prikkelen om op de probleemstelling en bijkomende onderzoeksvragen te reflecteren. De presentatie duurt ongeveer 15-20 minuten, waardoor er genoeg ruimte overblijft voor vragen en discussies. Schrijf je snel in!!

Aanmelden kan via de onderstaande link: http://www.ru.nl/rechten/studenten/formulieren/aanmeldformulier-proefschriftpresentatie-studenten/