Algemene ledenvergadering 9 juli 2021

Op 9 juli 2021 zal de wissel-alv van Dr Nico Muller plaatsvinden. Het nieuwe bestuur zal hierbij haar beleidsplan presenteren en het oude bestuur zal verantwoording afleggen over het afgelopen en ook zal de voorzittershamer worden overgedragen. Naast de installatie van bestuursleden zullen ook kascommissieleden geïnstalleerd worden. Vind jij het leuk om jou komend jaar voor DNM in te zetten in de Kasco stuur dan een mail met je motivatie naar info@drnicomuller.nl.