22/10 Masterclass: Grenzen aan de strafrechtelijke aansprakelijkheid in de voorfase

Het daadstrafrechtbeginsel, het wederrechtelijkheidsbeginsel en het lex certa beginsel; als het goed is, zijn dit voor de meeste rechtenstudenten geen onbekende beginselen meer. Wil je hier meer over weten en er een keer actief mee bezig zijn? Dan ben je aan het juiste adres bij Dr. Nico Muller. Op dinsdagavond 22 oktober organiseert Dr. Nico Muller in samenwerking met mr. Elco Nab een masterclass over deze beginselen. De heer Nab doet op dit moment als promovendus onderzoek naar de mogelijke verschuiving van het strafrecht van een reactief model naar een preventief model. Daarbij rijzen vragen als: vanaf wanneer mag de overheid burgers die kwade plannen hebben bestraffen? Is het hebben van kwade gedachten strafwaardig? Wat maakt een gedraging überhaupt strafwaardig? Is het mogelijk om gedragingen die zijn gericht op toekomstige, beoogde doelen voldoende duidelijk te omschrijven? Is het strafrecht wel geschikt om op dergelijke gedragingen te reageren? Lijkt dit je wat? Schrijf je dan vanaf 8 oktober in op de website!

De masterclass begint om 19:30 uur en zal naar verwachting duren tot 21:15 uur. Inloop vanaf 19:15. Het zal plaatsvinden in het Grotiusgebouw, in lokaal 1.170. Voor leden is deze activiteit gratis, voor niet-leden vragen wij een kleine bijdrage van 2,50 euro. Wij hopen velen van jullie te mogen verwelkomen om deze interessante masterclass bij te wonen!