Op dinsdag 29 oktober vond de eerste pleitavond van Dr. Nico Muller plaats. Na een korte introductie over de opbouw van een requisitoir en pleidooi gingen de deelnemers in vier groepen aan de slag met twee verschillende casussen. Na een uur overleggen, bladeren in wettenbundels, het naslaan van Tekst & Commentaar en het verdiepen in de LOVS-richtlijnen, was het tijd voor het pleiten. Elke groep wees één of twee deelnemers aan om hun standpunt te verwoorden. Vervolgens was het aan de meervoudige kamer van de rechtbank – met als voorzitter promovendus Melvin Kremers – om te raadkameren en uitspraak te doen. Wij vonden het een geslaagde avond. De volgende pleitavond staat dan ook alweer gepland en wel op 3 december!