Op 18 februari organiseert Dr. Nico Muller een lunchlezing door ex-rechters mr. John Coster van Voorhout en mr. Jaap de Groot over feitenonderzoek in strafzaken. Tijdens de lezing lichten zij de volgende stelling toe: om regels goed te kunnen toepassen kunnen juristen niet meer zonder gedegen methodes van feitenonderzoek en de bijbehorende forensische en rechtspsychologische kennis. Beide heren hebben de nodige expertise over dit onderwerp. Mr. Coster van Voorhout is behalve rechter, voorzitter van het Nederlands Register van Gerechtelijk Deskundigen geweest. Hij heeft ook kennis van de Anglo-Amerikaanse benadering van feitenonderzoek. Mr. de Groot is behalve rechter, schrijver van stukken over de relatie van rechtspraak en forensische kennis in Expertise & Recht. Hij heeft de bundel “DNA in het Strafrecht: hoe moet het niet, hoe moet het wel” geschreven.