N.C.S.V. Dr. Nico Muller zoekt nieuwe bestuursleden!

Het collegejaar loopt ten einde en daarom is N.C.S.V. Dr. Nico Muller op zoek naar vijf bestuursleden om volgend collegejaar het stokje over te nemen. Ben jij een gemotiveerde en ambitieuze student die zin heeft in een uitdaging? Solliciteer dan nu op een van de functies:

– Voorzitter
– Secretaris
– Penningmeester
– Bestuurslid activiteiten
– Bestuurslid externe betrekkingen

Een bestuursjaar bij N.C.S.V. Dr. Nico Muller is een uitstekende manier om waardevol werk te doen tijdens je studie en ondertussen aan je cv te werken. Niet alleen verruim je je kennis van het strafrecht en de criminologische wetenschap, je ontwikkelt bovendien sociale kwaliteiten en organisatievaardigheden. Je zult gedurende het jaar talloze medestudenten, docenten en professionals uit het beroepsveld ontmoeten en op die manier connecties opdoen en zelfs vriendschappen opbouwen.

Ook neem je als bestuur deel aan de vele activiteiten die de vereniging organiseert. Dit alles maakt dat een bestuursjaar niet alleen erg leerzaam, maar ook erg leuk is. Een bestuursfunctie bij N.C.S.V. Dr. Nico Muller is overigens een parttimefunctie, wat betekent dat je de werkzaamheden prima naast je (fulltime) studie kunt uitvoeren zonder studievertraging op te lopen.

Solliciteren doe je door je cv en een motivatiebrief te sturen naar: info@drnicomuller.nl. Solliciteren kan tot en met 12 mei 2019. Sollicitaties die na 12 mei binnenkomen, kunnen helaas niet behandeld worden. Het verdient verder aanbeveling om in je brief, naast je voorkeursfunctie, een tweede functie aan te geven die je jezelf zou zien bekleden.

Als je naar aanleiding van jouw sollicitatie wordt uitgenodigd op gesprek, dan zal dit gesprek op 18 mei (ochtend, middag of avond) plaatsvinden. Houd hier in je agenda alvast rekening mee.

Wil je meer weten over de functies in het bestuur? Kom dan a.s. donderdag 18 april naar de bestuursinteresse bijeenkomst om 12:30 in Gr. 1.109. Mocht je verhinderd zijn of je vragen op een andere manier willen stellen dan kun je ook mailen naar info@drnicomuller.nl of ons aanspreken.

We zien jullie graag op 18 april!


Vacature voorzitter 2019/2020:

De voorzitter is eindverantwoordelijk voor het functioneren van het bestuur en houdt overzicht over alle aangelegenheden binnen de vereniging. Op die manier waarborgt de voorzitter dat gestelde doelen behaald worden en dat dit op de juiste wijze gebeurt. De voorzitter houdt niet slechts toezicht, maar fungeert ook als eerste aanspreekpunt namens de vereniging voor, bijvoorbeeld, de faculteit, andere (studie)verenigingen of externe partijen. De voorzitter zorgt ervoor dat er heldere afspraken worden gemaakt en dat die worden nagekomen. In geval van calamiteiten of spoedeisende problemen is de voorzitter eindverantwoordelijk voor een juiste afwikkeling.

Het algemene takenpakket omvat onder meer:
– Het inplannen, voorzitten en leiden van de bestuursvergaderingen;
– Het opstellen van de agenda voor bestuursvergaderingen;
– Het controleren van de dagelijkse gang van zaken binnen de vereniging;
– Het aangaan en onderhouden van contacten met de Faculteit der Rechtsgeleerdheid;
– Het ondersteunen van de overige bestuursleden in hun functie als commissievoorzitter;
– Het waarborgen van de eenheid binnen het bestuur.

Als voorzitter is het van belang dat je over leiderschapskwaliteiten beschikt en een gezonde dosis verantwoordelijkheidsgevoel bezit. Je hebt doorzettingsvermogen en bent van nature een geordend persoon. Je brengt gemakkelijk structuur aan en verliest niet gauw de controle. Daarnaast ben je niet bang om knopen door te hakken. Je bent bereid om andere bestuursleden te helpen en te ondersteunen. Tot slot ben je een warme spreker die het leuk vindt om medestudenten en anderen te enthousiasmeren voor de vereniging.

Heb jij een passie voor het strafrecht, ben je klaar voor een nieuwe uitdaging en herken jij je in de eigenschappen van een voorzitter?
Solliciteer dan uiterlijk 12 mei op de functie van voorzitter door je cv en motivatiebrief te sturen naar info@drnicomuller.nl.


Vacature secretaris 2019/2020:

Als secretaris in het bestuur van N.C.S.V. Dr. Nico Muller is het jouw taak om de communicatie te verzorgen die binnenkomt op het (e-mail)adres van de vereniging. Daarnaast houdt de secretaris de (leden)administratie van de vereniging bij en houdt de secretaris tezamen met de voorzitter overzicht over het beleid. Ook is de secretaris de voorzitter van de strafbladcommissie. In deze hoedanigheid draagt de secretaris zorg voor de blogs op sociale media en de publicatie van het online magazine ‘Het Strafblad’.

De voornaamste taken van de secretaris zijn: 

  • Voorzitter van de Strafbladcommissie; 
  • Notuleren tijdens bestuursvergaderingen;
  • Toezicht op het te voeren beleid van de vereniging; 
  • In geval van afwezigheid van de voorzitter, het waarnemen van de voorzitter; 
  • Verzorgen van de communicatie van de vereniging (evt. in samenwerking met een ander bestuurslid, afhankelijk van het thema waarover de communicatie loopt); 
  • Bijhouden van de (leden)administratie. 

Een goede secretaris is communicatief vaardig, werkt nauwkeurig en staat sterk in zijn/haar schoenen. Daarnaast is het belangrijk dat de secretaris het overzicht en de voortgang bewaakt en stressbestendig is. 

Heb jij een passie voor het strafrecht, ben je klaar voor een nieuwe uitdaging en herken jij je in de eigenschappen van een secretaris? Solliciteer dan tussen maandag 15 april en zondag 12 mei op de functie van secretaris door je cv en motivatiebrief te sturen naar info@drnicomuller.nl. 


Vacature penningmeester 2019/2020

Voor het verenigingsjaar 2019/2020 zijn wij ook op zoek naar een nieuwe penningmeester. De functie van penningmeester in het bestuur van N.C.S.V. Dr. Nico Muller is een erg veelzijdige functie. Als penningmeester beheer je de financiën van de vereniging en ben je verantwoordelijk voor de bijbehorende boekhouding. In het begin van het jaar stel je een begroting vast, waarin je bepaalt hoeveel budget er is voor verschillende kostenposten. Ook vraag je gedurende het jaar diverse subsidies aan.

Naast de financiële aspecten van de vereniging begeleid je de reiscommissie in het organiseren van een Europese studiereis. Je zal hierbij de rol van voorzitter van de reiscommissie opnemen, waarbij je voornaamste taken het voorzitten van de vergadering en het overzicht bewaren zijn. Zo zorg je ervoor dat alles omtrent de reis soepel verloopt. Ook zorg je ervoor dat de kascontrolecommissie enkele keren per jaar samen komt om jouw stukken te controleren.

De functie penningmeester is een erg leerzame en veelzijdige functie. Je bent erg betrokken bij veel aspecten van de vereniging doordat het geld in de gehele vereniging circuleert. Wees niet bang, ervaring met boekhouden is zeker niet nodig. In de inwerkperiode en gedurende het jaar leer je hoe je dit moet aan pakken. Voorkennis is dus zeker geen vereiste! Wel is het fijn als je zelfstandig bent, zelf dingen kan uitzoeken en nauwkeurig werkt. Dit zijn eigenschappen die een penningmeester nodig heeft.

Ben jij iemand die van aanpakken houdt, het leuk vindt om de financiële kant van de vereniging te leren kennen, een toffe reis te organiseren en je op meerdere vlakken te ontwikkelen? Heb jij een passie voor het strafrecht, ben je klaar voor een nieuwe uitdaging en herken jij je in de eigenschappen van een penningmeester? Solliciteer dan tussen maandag 15 april en zondag 12 mei op de functie van penningmeester door je cv en motivatiebrief te sturen naar info@drnicomuller.nl. 


Vacature bestuurslid activiteiten 2019/2020

Als bestuurslid activiteiten ben je verantwoordelijk voor alles wat komt kijken rondom het ondernemen van activiteiten voor de vereniging. Denk hierbij aan excursies naar een penitentiaire inrichting, kantoorbezoeken, maar ook lezingen op de campus en maandelijkse borrels. Samen met je medebestuursleden bepaal je welke activiteiten worden ondernomen. Al die activiteiten worden vervolgens door jouw commissies in de steigers gezet. Je begeleidt in deze rol twee commissies: de interne activiteitencommissie (voor alle activiteiten op de universiteit) en de externe activiteitencommissie (voor de bezoeken aan de instanties en kantoren). Je werkt intensief samen met deze commissies en zet uiteindelijk samen een mooie activiteit neer. 

Als bestuurslid activiteiten bezit je over veel creativiteit; het is natuurlijk de bedoeling dat elke activiteit een succes wordt. Je legt makkelijk contact met mensen die je niet kent, bijvoorbeeld professionals uit de strafrechtelijke praktijk. Je komt goed uit je woorden en kunt goed netwerken. Je hebt er geen moeite mee om taken te delegeren en hebt oog voor detail en overzicht.

Heb jij een passie voor het strafrecht, ben je klaar voor een nieuwe uitdaging en herken jij je in de eigenschappen van een bestuurslid activiteiten? Solliciteer dan tussen maandag 15 april en zondag 12 mei op de functie van bestuurslid activiteiten door je cv en motivatiebrief te sturen naar info@drnicomuller.nl. 


Vacature bestuurslid externe betrekkingen 2019/2020

Als bestuurslid externe betrekkingen bij N.C.S.V. Dr. Nico Muller houd je je voornamelijk bezig met het zoeken en benaderen van sponsoren en het promoten van de vereniging en activiteiten. Samen met je commissieleden uit de sponsor- en promotiecommissie zorg je ervoor dat alles wat de vereniging onderneemt, op een juiste en succesvolle wijze kenbaar wordt gemaakt bij studenten en andere geïnteresseerden. Het doel is daarbij tweeledig: enerzijds sponsoren enthousiast maken om de vereniging te steunen, anderzijds studenten enthousiast maken aan activiteiten deel te nemen.

In het collegejaar krijgt het bestuurslid externe zaken een tweede commissie onder zijn hoede: de pleitcommissie. Deze commissie gaat zich inzetten voor het organiseren van activiteiten op het gebied van strafrechtelijk pleiten. Ook voor deze commissie ben je als bestuurslid externe zaken verantwoordelijk.

Een bestuurslid externe betrekkingen is een initiatiefrijk persoon die gemakkelijk contact legt met bekenden en onbekenden. Je brengt graag nieuwe ideeën te berde en bent goed in het enthousiasmeren van de mensen om je heen. Je bent creatief van aard en kunt goed met vrijheid omgaan. Tot slot weet je goed hoe je het overzicht moet bewaren en kun je verantwoordelijk omgaan in het contact met professionals buiten de vereniging.

Ben jij het creatieve sociale talent waar we naar opzoek zijn? Heb jij een passie voor het strafrecht, ben je klaar voor een nieuwe uitdaging en herken jij je in de eigenschappen van een bestuurslid externe betrekkingen? Solliciteer dan tussen maandag 15 april en zondag 12 mei op de functie van bestuurslid externe betrekkingen door je cv en motivatiebrief te sturen naar info@drnicomuller.nl.