Masterclass: Het vervolgingsbegrip, een eeuw van onduidelijkheid

Masterclass: Het vervolgingsbegrip, een eeuw van onduidelijkheid

Let op: Het maximale aantal deelnemers voor deze activiteit is bereikt. Je kunt je nog aanmelden voor de reservelijst op onze site (http://drnicomuller.nl/aanmelden-activiteiten/)

Op 19 november om 19:00 uur zal de heer M. Kremers (docent en promovendus) een masterclass geven over het begrip ‘’vervolging’’ in het Wetboek van Strafvordering. 

We zijn hard op weg om het 100 jarig jubileum van de onduidelijkheid over het begrip ‘vervolging’ te mogen vieren. Ondanks dat het begrip talloze keren in het huidige (en toekomstige) Wetboek van Strafvordering wordt gebruikt, is er tot op de dag van vandaag geen scherpe en eenduidige definitie van het begrip. Dit heeft bijvoorbeeld consequenties voor de rechtsbescherming van de verdachte. 

De masterclass zal hier dieper op ingaan. De worsteling die de wetgever van 1926 had met het begrip, komt daarbij aan bod.  De invloed en betekenis van het Europese vervolgingsbegrip (i.e. de criminal charge) passeert de revue en het voorstel van de minister in het kader van het moderniseringsproject wordt belicht vanuit deze en andere aspecten. Waar komen we vandaan en waar gaat de (aanstaand) strafjurist naartoe?