Het tweede Strafblad van het collegejaar 2016-2017 heeft als hoofdonderwerp terrorisme. Middels dit Strafblad is voortgebouwd op de lezing van strafpleiter Serge Weening. Deze lezing ging over het bijstaan van de ‘Arnhemse Syriëgangers. Dit onderwerp komt dan ook terug in deze editie. Ook zullen artikelen met betrekking tot de Terroristen Afdeling (TA) en (anti)terrrorismebeleid de revue passeren.

Veel leesplezier!


Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is Logo-nieuw-1024x840.png